The largest bank in Møre og Romsdal, and offering financial services through 28 branches

SPAREBANKEN MØRE er en aktiv og engasjert bidragsyter i utviklingen av samfunns- og næringslivet i Møre og Romsdal. Vår nærhet og tilstedeværelse i lokalmiljøene gir oss en unik mulighet til å delta på arenaer som bringer utviklingen i regionen fremover.

 Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med dattersel­skapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. Banken har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.